Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2017 r.

Informujemy, że na podstawie art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie” - edycja 2017 r.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie projektów, zobowiązane są do złożenia odpowiednio uzupełnionych wniosków do dnia 10 lutego 2017 r. bezpośrednio w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie lub przesłania ich listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że wszelkie niezbędne wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl) w zakładce Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Programy/projekty.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kasperska, 26.01.2017, Ilość wejść: 532, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry