Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2017 r.

Informujemy, że na podstawie art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie” - edycja 2017 r.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie projektów, zobowiązane są do złożenia odpowiednio uzupełnionych wniosków do dnia 10 lutego 2017 r. bezpośrednio w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie lub przesłania ich listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że wszelkie niezbędne wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl) w zakładce Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Programy/projekty.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kasperska, 26.01.2017, Ilość wejść: 671, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry