Pomoc dla niepełnosprawnych

Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Wykaz jednostek świadczących specjalistyczne poradnictwo na terenie województwa mazowieckiego.

Na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z zakładce Polityka społeczna → Rejestry i wykazy → Wykazy, został zamieszczony aktualny wykaz jednostek świadczących specjalistyczne poradnictwo na terenie województwa mazowieckiego.

Zgodnie z art. 46a ust. 3 ustawy o pomocy społecznej Wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca ogłasza  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikuje na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zamieszczony aktualny wykaz jednostek świadczących specjalistyczne poradnictwo na terenie województwa mazowieckiego ma charakter pomocniczy oraz informacyjny dla osób chcących skorzystać z aktualnej bazy danych takiego poradnictwa.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kasperska, 12.10.2012, Ilość wejść: 3775, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry