Pomoc dla niepełnosprawnych

Resortowy program "Maluch"

Lista ofert odrzuconych Maluch +2017 (Moduł 3)

Ośrodek Mediacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej POROZUMIENIE Izabela Krzyszycha - oferta odrzucona ze względów formalnych - brak oferty będącej załącznikiem do programu „Maluch plus” 2017 (Załącznik 2b), dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (pkt. 8.2.3 programu) i umowy (porozumienia) współpracy z uczelnią  (pkt. 8.2.4 programu). Pozostałe załączniki (program inwestycji i kalkulacja kosztów) wpłynęły po terminie składania ofert.

Podziel / Share
Opublikowane przez Lidia Piotrowska, 05.01.2017, Ilość wejść: 1149, Rejestr zmian
Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry