Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje archiwalne

Lista ofert zakwalifikowanych w ramach Programu “Maluch – edycja 2016” – moduł 2

Wojewoda mazowiecki informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH – edycja 2016” moduł 2  (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „MALUCH” oraz zapewnienie  funkcjonowania miejsc opieki prowadzonych przez podmioty niegminne), do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 5 676 miejsc opieki i dzieci z 337 instytucji opieki.

 

W wyniku podziału dotacji przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pomiędzy województwa, Mazowsze otrzymało kwotę 12 912 330 zł, co w przeliczeniu na 1 dziecko/1 miejsce daje maksymalną kwotę 200 zł.

 

Zgodnie z pkt 7.1 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016, w celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest - w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników konkursu – do złożenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oświadczenia o przyjęciu dotacji oraz 4 egzemplarzy harmonogramu wypłaty dotacji (według wzorów zamieszczonych na stronie MUW). 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Marcin Wodziński, 05.02.2016, Ilość wejść: 3573, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry