Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje archiwalne

Wyniki uzupełniające - Resortowy Program Maluch - edycja 2016 (moduł 2 - podmioty niegminne)

Wojewoda mazowiecki informuje, że w wyniku złożonych przez beneficjentów oświadczeń o przyjęciu dotacji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016” do uzupełniającego dofinansowania zakwalifikowanych zostało 15 podmiotów (moduł 2).

W wyniku uzupełniającego podziału, kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko została wyrównana do kwoty 200 zł (w przypadku Żłobka KRASNAL w Radomiu jest to wyrównanie do kwoty 100 zł, zgodnie ze złożoną ofertą).

W celu otrzymania dotacji beneficjenci są zobowiązani w pilnym terminie złożyć w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oświadczenia o przyjęciu dotacji oraz 4 egzemplarze harmonogramu wypłaty dotacji (według wzorów zamieszczonych na stronie MUW). Oświadczenie powinno obejmować kwotę uzupełniającą dotacji, zaś harmonogram pełną kwotę przyznanej dotacji.

Podziel / Share
Opublikowane przez Jolanta Siedlec, 22.02.2016, Ilość wejść: 1372, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry