Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje archiwalne

Lista ofert zakwalifikowanych do Resortowego Programu Maluch-edycja 2016 (moduł 3)

Wojewoda mazowiecki informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH – edycja 2016” moduł 3 (utworzenie w 2016 r. na uczelniach nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmiw wieku do lat 3 oraz zapewnienie funkcjonowania w 2016 r. takich miejsc), do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 50 miejsc opieki z 3 instytucji.

W wyniku podziału dotacji przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pomiędzy województwa, Mazowsze otrzymało kwotę 316 000 zł, co stanowi 100% wnioskowanej dotacji w module 3.

Zgodnie z pkt 7.1 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016, w celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest - w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników konkursu – do złożenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oświadczenia o przyjęciu dotacji (w jednym egzemplarzu), uaktualizowanego kosztorysu ze względu na typ wydatków (w 4 egzemplarzach) oraz harmonogramu wypłaty dotacji (w 4 egzemplarzach) według wzorów zamieszczonych na stronie MUW.

Podziel / Share
Opublikowane przez Jolanta Siedlec, 01.03.2016, Ilość wejść: 1002, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry