Pomoc dla niepełnosprawnych

Romowie - program

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2017 r.

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ogólnopolski Konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Karty zgłoszeniowe wraz załącznikami dokumentującymi osiągnięcia ucznia należy przesyłać do dnia 9 czerwca 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres organizatora:

 

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
ul. Kopernika 7,

95-200 Pabianice
z dopiskiem „konkurs stypendialny”

 

Dodatkowych informacji udzielają: Krystyna Markowska oraz Róża Kowalska
Tel. 602-857-658, 887-875-161, (42) 227-45-00
e-mail: stowrompab@poczta.onet.pl

 

Załącznik Nr 1: Regulamin Konkursu stypendialnego
Załącznik Nr 2: Karta zgłoszeniowa

 

 

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Anna Kasperska, 15.05.2017, Ilość wejść: 374, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry