Pomoc dla niepełnosprawnych

Sprawozdawczość

Informacja dotycząca sporządzenia sprawozdania MPiPS-05 w zakresie funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w województwie mazowieckim za 2015 rok.

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwraca się z prośbą o wypełnienie sprawozdania MPiPS-05 dotyczącego działalności w 2015 roku środowiskowych domów samopomocy i mieszkań chronionych sporządzonego zgodnie z tabelami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 ze sprawozdania MPiPS-05 w Centralnej Aplikacji Statystycznej – pomoc społeczna.

Sprawozdanie dotyczy tylko tych placówek, których działalność finansowana była w całości lub częściowo w ramach części 85 – Budżety wojewodów, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziałach: 85203 – Ośrodki wsparcia (dot. środowiskowych domów samopomocy) i 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.


Sprawozdanie należy wczytać i przekazać w CAS do dnia 1 lutego 2016 r. wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o rzetelne sporządzanie sprawozdania i dotrzymanie terminu jego przekazania.

Podziel / Share
Anna Kasperska, 11.01.2016, Ilość wejść: 1135, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry