Pomoc dla niepełnosprawnych

Sprawozdawczość

Informacja dotycząca sporządzenia sprawozdania MPiPS-05 w zakresie funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w województwie mazowieckim za 2015 rok.

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwraca się z prośbą o wypełnienie sprawozdania MPiPS-05 dotyczącego działalności w 2015 roku środowiskowych domów samopomocy i mieszkań chronionych sporządzonego zgodnie z tabelami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 ze sprawozdania MPiPS-05 w Centralnej Aplikacji Statystycznej – pomoc społeczna.

Sprawozdanie dotyczy tylko tych placówek, których działalność finansowana była w całości lub częściowo w ramach części 85 – Budżety wojewodów, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziałach: 85203 – Ośrodki wsparcia (dot. środowiskowych domów samopomocy) i 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.


Sprawozdanie należy wczytać i przekazać w CAS do dnia 1 lutego 2016 r. wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o rzetelne sporządzanie sprawozdania i dotrzymanie terminu jego przekazania.

Podziel / Share
Anna Kasperska, 11.01.2016, Ilość wejść: 1341, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry