Pomoc dla niepełnosprawnych

Sprawozdawczość

Informacja dotycząca sprawozdania rocznego z działalności środowiskowych domów samopomocy w województwie mazowieckim w 2015 roku.

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informuje o obowiązku wypełnienia rocznego sprawozdania z działalności środowiskowych domów samopomocy w 2015 roku, o którym mowa w § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów
samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586, z późn. zm.), a następnie o przekazaniu go jednostce samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie domu oraz do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie lub w przypadku jednostek z terenu Delegatury do właściwego Oddziału Wydziału Polityki Społecznej.

Proszę o wypełnienie sprawozdania zgodnie z załączonym wzorem.


Sprawozdania należy przekazać do dnia 15 lutego 2016 r. do Wydziału Polityki Społecznej lub właściwej miejscowo Delegatury Oddziału Wydziału Polityki Społecznej.

Załącznik :
Druk sprawozdania rocznego za 2015 rok

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Anna Kasperska, 11.01.2016, Ilość wejść: 844, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry