Pomoc dla niepełnosprawnych

Sprawozdawczość

Sprawozdanie z realizacji zadania zleconego w zakresie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim za okres 01.01.2016 – 30.06.2016 r.

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwraca się z prośbą o wypełnienie tablic sprawozdania dotyczącego działalności środowiskowych domów samopomocy, których działalność finansowana była w całości lub częściowo w ramach części  85 – Budżetów wojewodów, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia, sporządzonego wg tabel:

dla  poszczególnych podmiotów prowadzących śds.

Sprawozdania należy przekazać do dnia 19 sierpnia 2016 r. do Wydziału Polityki Społecznej lub właściwej miejscowo Delegatury Oddziału Polityki Społecznej MUW.

Środowiskowe Domy Samopomocy z terenu Warszawy sprawozdanie przekazują do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawa.

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Anna Kasperska, 21.07.2016, Ilość wejść: 724, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry