Pomoc dla niepełnosprawnych

Sprawozdawczość

Sprawozdanie z realizacji zadania zleconego w zakresie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim za okres 01.01.2016 – 30.06.2016 r.

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwraca się z prośbą o wypełnienie tablic sprawozdania dotyczącego działalności środowiskowych domów samopomocy, których działalność finansowana była w całości lub częściowo w ramach części  85 – Budżetów wojewodów, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia, sporządzonego wg tabel:

dla  poszczególnych podmiotów prowadzących śds.

Sprawozdania należy przekazać do dnia 19 sierpnia 2016 r. do Wydziału Polityki Społecznej lub właściwej miejscowo Delegatury Oddziału Polityki Społecznej MUW.

Środowiskowe Domy Samopomocy z terenu Warszawy sprawozdanie przekazują do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawa.

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Anna Kasperska, 21.07.2016, Ilość wejść: 1057, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry