Pomoc dla niepełnosprawnych

Sprawozdawczość

Informacja dotycząca sprawozdania rocznego z działalności środowiskowych domów samopomocy w województwie mazowieckim w 2016 roku.

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informuje o obowiązku wypełnienia rocznego sprawozdania z działalności środowiskowych domów samopomocy w 2016 roku, o którym mowa w § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586, z późn. zm.), a następnie o przekazaniu go jednostce samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie domu oraz do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie lub w przypadku jednostek z terenu Delegatury do właściwego Oddziału Wydziału Polityki Społecznej.

Proszę o wypełnienie sprawozdania zgodnie z załączonym wzorem.

Sprawozdania należy przekazać do dnia 15 lutego 2017 r. do Wydziału Polityki Społecznej lub właściwej miejscowo Delegatury Oddziału Wydziału Polityki Społecznej.

 

Załącznik :

Druk sprawozdania rocznego za 2016 rok

Pliki do pobrania

Podziel / Share
09.01.2017, Ilość wejść: 887, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry