Pomoc dla niepełnosprawnych

Sprawozdawczość

Informacja dotycząca sporządzenia sprawozdania MPiPS-05 w województwie mazowieckim za 2016 rok.

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w Warszawie zwraca się z prośbą o wypełnienie sprawozdania MPiPS-05 dotyczącego działalności domów pomocy społecznej, ponadgminnych domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy oraz placówek całodobowej opieki za 2016 rok w Centralnej Aplikacji Statystycznej – pomoc społeczna.

 

Sprawozdanie za 2016 roku wykonują:

- ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy społecznej do 15 lutego 2017 roku,

- lokalne, ponadgminne i regionalne domy  pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy do 31 stycznia 2017 roku.

 

Przed opracowaniem sprawozdania należy szczegółowo zapoznać się z objaśnieniami umieszczonymi w Centralnej Aplikacji Statystycznej przy sprawozdaniu.

Prosimy o rzetelne sporządzanie sprawozdania i dotrzymanie terminu jego przekazania.

Podziel / Share
Anna Kasperska, 20.01.2017, Ilość wejść: 1196, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry