Pomoc dla niepełnosprawnych

Sprawozdawczość

Informacja dotycząca sporządzenia sprawozdania MPiPS-05 w województwie mazowieckim za 2016 rok.

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w Warszawie zwraca się z prośbą o wypełnienie sprawozdania MPiPS-05 dotyczącego działalności domów pomocy społecznej, ponadgminnych domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy oraz placówek całodobowej opieki za 2016 rok w Centralnej Aplikacji Statystycznej – pomoc społeczna.

 

Sprawozdanie za 2016 roku wykonują:

- ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy społecznej do 15 lutego 2017 roku,

- lokalne, ponadgminne i regionalne domy  pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy do 31 stycznia 2017 roku.

 

Przed opracowaniem sprawozdania należy szczegółowo zapoznać się z objaśnieniami umieszczonymi w Centralnej Aplikacji Statystycznej przy sprawozdaniu.

Prosimy o rzetelne sporządzanie sprawozdania i dotrzymanie terminu jego przekazania.

Podziel / Share
Anna Kasperska, 20.01.2017, Ilość wejść: 825, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry