Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Sprawozdawczość

Informacja o przekazywaniu danych dotyczących dzieci cudzoziemskich przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych

Informacja o przekazywaniu danych dotyczących dzieci cudzoziemskich przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 

Zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135) do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy finansowanie pobytu
w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3
w/w ustawy, tj. małoletnich cudzoziemców niewymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2-4 ustawy.

W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do art. 22 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182) Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie gromadzi informacje na temat dzieci cudzoziemskich przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Informacje należy przekazywać do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie
z załączoną Tabelą nr 1.

Jednocześnie, z uwagi na charakter zbieranych informacji, powinny one  być  przekazywane w sposób zapewniający ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczający przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Pliki do pobrania

  • Tabela nr 1
    26.96 KB
    09.01.2012 15:02
    23.04.2013 12:44
Podziel / Share
09.01.2012, Ilość wejść: 2590, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry