Pomoc dla niepełnosprawnych

Uchodźcy

Kontakty

Kontakty
 

Wydział Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Oddział Programów i Analiz,

ul. Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa

tel: (22) 695 71 80, 695 71 85

fax: (22) 695 71 87

e-mail: wps@mazowieckie.pl

 

Wydział Spraw Cudzoziemców
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

ul. Marszałkowska3/5, 00-624 Warszawa

tel: (022) 695 65 75

fax: (022) 695 66 03

www.mazowieckie.pl/wsc

Podziel / Share
Tomasz Barnaś, 24.04.2009, Ilość wejść: 3887, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry