Pomoc dla niepełnosprawnych

Uchodźcy

Wzory wniosku, indywidualnego programu integracyjnego oraz aneksu do IPI

Poniżej zamieszczone zostały nowe obowiązujące wzory wniosku o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, indywidualnego programu integracji oraz aneksu do programu.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Tomasz Barnaś, 08.07.2010, Ilość wejść: 3380, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry