Pomoc dla niepełnosprawnych

Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Informacja dotycząca Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej w latach 2014-2015

Komisja opiniująca wnioski o nadanie Medalu OMPN działająca przy Wojewódzkim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w składzie:

  1. Andrzej Stawarz – Przewodniczący - Dyrektor Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
  2. Stanisław Krakowski – Prezes Okręgu Warszawa Światowego Związku Żołnierzy Krakowski
  3. Andrzej Wesołowski – Dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego
  4. Zbigniew Czaplicki – Pełnomocnik ds. Kombatantów  Marszałka Województwa Mazowieckiego
  5. Halina Lipke – Radca Wojewody Mazowieckiego

 

Od końca 2013r. medale są wręczane przez Wojewodę lub Wicewojewodę podczas uroczystości organizowanych w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W miarę możliwości medale są wręczane na uroczystościach lokalnych przy udziale Wojewody, Wicewojewody lub kierowników delegatur MUW.

 

 

     W roku 2014 komisja na 4 spotkaniach zaopiniowała 189 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono wnioski dla 85 osób i instytucji:

                   - 28 medali złotych

                   - 57 medali srebrnych.

 

W roku 2015 komisja na 2 spotkaniach zaopiniowała 147 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono wnioski dla 30 osób i instytucji:

                   - 12 medali złotych

                   - 18 medali srebrnych.

 

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2015r. wprowadziła limit medali OMPN do 25 rocznie, niezależnie od stopnia. Działanie to podyktowane jest troską o zachowanie odpowiedniej rangi medalu i wyróżnienie osób i jednostek organizacyjnych  o szczególnych zasługach w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniających się działalnością związaną z  upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opieką nad tymi miejscami.

Wytyczne ROPWiM przy opiniowaniu wniosków:

 - sam udział w uroczystościach rocznicowych nie stanowi dostatecznej przesłanki do wyróżnienia,

- zleca się szczegółowe analizowanie uzasadnień wniosków dotyczących pracowników różnych instytucji, urzędów lub szkół w celu sprawdzenia, na ile opisywana działalność łączy się z pełnionymi obowiązkami służbowymi, a na ile jest działalnością społeczną.

Podziel / Share
Magdalena Staszków, 08.02.2016, Ilość wejść: 1156, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry