Pomoc dla niepełnosprawnych

Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Informacja dotycząca Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej w latach 2014-2015

Komisja opiniująca wnioski o nadanie Medalu OMPN działająca przy Wojewódzkim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w składzie:

  1. Andrzej Stawarz – Przewodniczący - Dyrektor Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
  2. Stanisław Krakowski – Prezes Okręgu Warszawa Światowego Związku Żołnierzy Krakowski
  3. Andrzej Wesołowski – Dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego
  4. Zbigniew Czaplicki – Pełnomocnik ds. Kombatantów  Marszałka Województwa Mazowieckiego
  5. Halina Lipke – Radca Wojewody Mazowieckiego

 

Od końca 2013r. medale są wręczane przez Wojewodę lub Wicewojewodę podczas uroczystości organizowanych w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W miarę możliwości medale są wręczane na uroczystościach lokalnych przy udziale Wojewody, Wicewojewody lub kierowników delegatur MUW.

 

 

     W roku 2014 komisja na 4 spotkaniach zaopiniowała 189 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono wnioski dla 85 osób i instytucji:

                   - 28 medali złotych

                   - 57 medali srebrnych.

 

W roku 2015 komisja na 2 spotkaniach zaopiniowała 147 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono wnioski dla 30 osób i instytucji:

                   - 12 medali złotych

                   - 18 medali srebrnych.

 

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od 2015r. wprowadziła limit medali OMPN do 25 rocznie, niezależnie od stopnia. Działanie to podyktowane jest troską o zachowanie odpowiedniej rangi medalu i wyróżnienie osób i jednostek organizacyjnych  o szczególnych zasługach w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniających się działalnością związaną z  upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opieką nad tymi miejscami.

Wytyczne ROPWiM przy opiniowaniu wniosków:

 - sam udział w uroczystościach rocznicowych nie stanowi dostatecznej przesłanki do wyróżnienia,

- zleca się szczegółowe analizowanie uzasadnień wniosków dotyczących pracowników różnych instytucji, urzędów lub szkół w celu sprawdzenia, na ile opisywana działalność łączy się z pełnionymi obowiązkami służbowymi, a na ile jest działalnością społeczną.

Podziel / Share
Magdalena Staszków, 08.02.2016, Ilość wejść: 805, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry