Pomoc dla niepełnosprawnych

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (w sprawie odwołań)

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (w sprawie odwołań)

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Gen. Andersa 30, 00-210 Warszawa

tel. 22 536 05 40
fax 22 536 05 42
e-mail: sekretariatwzon@mazowieckie.pl

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie został powołany Zarządzeniem nr 169 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).

Wojewódzki Zespół jest organem II instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe i miejskie zespoły orzekające, działające na terenie województwa mazowieckiego.

Bezpośredni nadzór nad Zespołem sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

Adres:
ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa
tel. (22) 55-10-107

Adres korespondencyjny:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Od 1 stycznia 2011 r. obsługę administracyjną Wojewódzkiego Zespołu w Warszawie zapewnia Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Godziny pracy Zespołu:
poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 16.00.

Kontakt:
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie
ul. Gen. Andersa 30
tel: 22 536 05 40
fax: 22 536 05 42
e-mail: sekretariatwzon@mazowieckie.pl

W skład Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą:

  • przewodnicząca,
  • sekretarz,
  • lekarze o specjalizacjach odpowiednich do chorób zasadniczych osób orzekanych,
  • psychologowie,
  • pedagodzy,
  • doradcy zawodowi,
  • pracownicy socjalni.
Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 09.03.2011, Ilość wejść: 33040, Rejestr zmian
Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry