Pomoc dla niepełnosprawnych

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (w sprawie odwołań)

Orzekanie do ulg i uprawnień

Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o:

 • niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16. roku życia,
 • stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Z wnioskiem o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień może wystąpić osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:

 • ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
  • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • całkowitej niezdolności do pracy,
  • częściowej niezdolności do pracy,
 • ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
 • ważne, wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Osoba składająca wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień nie jest zobowiązana do dołączenia zaświadczenia o stanie zdrowia. Nie jest to dokument niezbędny do wszczęcia postępowania. Jego rolę w w/w postępowaniu spełnia orzeczenie (nie wypis z orzeczenia) wydane przez organ rentowy.

Od orzeczenia do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie.

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 09.03.2011, Ilość wejść: 6933, Rejestr zmian
Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry