Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Raport z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w województwie mazowieckim

Podziel / Share
Opublikowane przez Agnieszka Woźniak-Markowska, 30.06.2017, Ilość wejść: 405, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry