Pomoc dla niepełnosprawnych

Kontakt

Sprawy związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

tel. 22 695 71 10, mail: wpucilowska@mazowieckie.pl

tel. 22 695 71 28, mail: bkosmalska-balik@mazowieckie.pl

tel. 29 746 62 19, mail: jbrodzik@mazowieckie.pl

tel. 48 362 09 04, mail: tkasinska@mazowieckie.pl

tel. 22 695 71 45, mail: jkrolikowska@mazowieckie.pl

tel. 22 695 71 76, mail: akutera@mazowieckie.pl

tel. 25 644 71 75, mail: elubianka@mazowieckie.pl

tel. 24 235 11 66, mail: wmaslowski@mazowieckie.pl

tel. 29 746 62 29, mail: jnurczyk@mazowieckie.pl

tel. 23 671 93 32, mail: sozdarski@mazowieckie.pl

tel. 22 695 71 44, mail: apilecka-pietrzak@mazowieckie.pl

tel. 22 695 71 94, mail: asosinska@mazowieckie.pl

tel. 22 695 71 46, mail: mtajchman@mazowieckie.pl

tel. 25 644 71 75, mail: btrzcinska@mazowieckie.pl

tel. 22 695 71 95, mail: ewanko@mazowieckie.pl

tel. 48 362 04 13, mail: eweglicka@mazowieckie.pl

tel. 22 695 71 43, mail: a.wozniak@mazowieckie.pl

tel. 23 671 93 27, mail: wwroblewska@mazowieckie.pl

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kasperska, 01.02.2012, Ilość wejść: 6326, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry