Pomoc dla niepełnosprawnych

Opracowania i wykazy

Sprawozdawczość z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

W związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej gmina, powiat oraz samorząd województwa mają obowiązek składania wojewodzie sprawozdania z wykonywania zadań okres:

- od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca – w terminie do dnia 31 lipca danego roku,

- od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia – w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

 

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl, w zakładce Systemy IT opublikowany jest baner z linkiem do Centralnej Aplikacji Statystycznej– Wsparcie Rodziny i System Pieczy Zastępczej.

Szczegółowe informacje na ten temat zostały umieszczone na stronie www.politykaspoleczna.gov.pl.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kasperska, 23.01.2013, Ilość wejść: 7761, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry