Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Realizacja działania

W październiku 2017r. 6 pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zostało skierowanych na studia podyplomowe na kierunku "Współczesne Migracje Międzynarodowe" w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Podpisanie umowy o dofinansowaniu

W dniu 14 września 2017r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim - Zdzisławem Sipierą a Dyrektorem Departamentu Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych MSWiA - Piotrem Zuzankiewiczem i Dyrektorem Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA - Mariuszem Kasprzykiem, zostało podpisane porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Wzmocnienie potencjału osób pracujących z cudzoziemcami oraz zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

W związku z powyższym projekt Wojewody Mazowieckiego „Wzmocnienie potencjału osób pracujących z cudzoziemcami oraz zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych” nr 12/7-2017/OG-FAMI otrzymał dofinansowanie w maksymalnej wysokości 749 957,38 PLN. Całkowity budżet projektu wynosi 999 943,18 PLN.

Przyznanie dofinansowania

Pismem z dnia 13 lipca 2017r. Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych MSWiA poinformował Wojewodę Mazowieckiego, że Komitet Monitorujący zatwierdził listę rankingową projektów zgłoszonych do dofinansowania ze środków Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji (FAMI), w ramach naboru Nr 7/2017/OG-FAMI . 

Podziel / Share
Opublikowane przez Natalia Lech, 23.10.2017, Ilość wejść: 443, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry