Pomoc dla niepełnosprawnych

Geodezja

Geodezja

 

      STRONA ZAWIERA KARTY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WYBRANYCH SPRAW REALIZOWANYCH
W MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W WARSZAWIE

 

 Sprawy geodezyjne


Karta

Tytuł sprawy Komórka Urzędu
 

Interwencje na działanie wykonawców praz geodezyjnych lub prac kartograficznych

Wydział Geodezji
 

Ocena wniosków złożonych przez spółdzielnie mieszkaniowe o refundację kosztów

Wydział Geodezji
 

Ustalanie, zmiana lub zniesienie urzędowych nazw miejscowości i ich części, urzędowych nazw obiektów fizjograficznych

Wydział Geodezji

Ewidencja gruntów i budynków Wydział Geodezji
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów Wydział Geodezji
Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych, dotyczących scaleń i wymiany gruntów Wydział Geodezji
Prowadzenie rejestru i wydawanie dzienników praktyki zawodowej osobom ubiegającym się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii Wydział Geodezji
Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących zasadności odmowy przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji
Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących wyłączenia z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu Wydział Geodezji
Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wysokości należnej opłaty Wydział Geodezji
Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących nakładania kary pieniężnej za wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z jej warunkami lub udostępnianie materiałów wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim Wydział Geodezji
Prowadzenie postępowań wyjaśniających przez Rzecznika Dyscyplinarnego w stosunku do  osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii Wydział Geodezji
Podziel / Share
Michał Dec, 28.05.2009, Ilość wejść: 4819, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry