Pomoc dla niepełnosprawnych

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Dofinansowanie z WFOŚiGW 2014 r.

Zakup sprzętu i wyposażenia do realizacji zadań wykonywanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

 

 

 

Zakup sprzętu i wyposażenia do koordynowania i monitorowania przez wojewodę mazowieckiego zagrożeń środowiska i poważnych awarii oraz przywracania równowagi bezpieczeństwa ekologicznego i pierwotnego stanu środowiska naturalnego

www.wfosigw.pl

 
 
 
 
 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Przemysław Bardziński, 17.10.2014, Ilość wejść: 950, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry