Pomoc dla niepełnosprawnych

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Dofinansowanie z WFOŚiGW 2015 r.

Rozbudowa istniejących systemów teleinformatycznych i łącznościowych oraz zakup sprzętu niezbędnego do monitorowania na terenie województwa mazowieckiego zagrożeń

www.wfosigw.pl

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Przemysław Bardziński, 07.12.2015, Ilość wejść: 341, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry