Pomoc dla niepełnosprawnych

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Dofinansowanie z WFOŚiGW 2016 r.

Stworzenie nowych i rozbudowa istniejących systemów teleinformatycznych oraz zakup sprzętu niezbędnego do monitorowania na terenie województwa mazowieckiego zagrożeń środowiska, poważnych awarii oraz przywracania równowagi bezpieczeństwa ekologicznego i pierwotnego stanu środowiska naturalnego oraz koordynowania przez wojewodę mazowieckiego działań organizacyjno-sztabowych w sytuacjach bieżących oraz kryzysowych zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Podziel / Share
Opublikowane przez Przemysław Bardziński, 20.10.2016, Ilość wejść: 533, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry