Pomoc dla niepełnosprawnych

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Dofinansowanie z WFOŚiGW 2016 r.

Stworzenie nowych i rozbudowa istniejących systemów teleinformatycznych oraz zakup sprzętu niezbędnego do monitorowania na terenie województwa mazowieckiego zagrożeń środowiska, poważnych awarii oraz przywracania równowagi bezpieczeństwa ekologicznego i pierwotnego stanu środowiska naturalnego oraz koordynowania przez wojewodę mazowieckiego działań organizacyjno-sztabowych w sytuacjach bieżących oraz kryzysowych zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Podziel / Share
Opublikowane przez Przemysław Bardziński, 20.10.2016, Ilość wejść: 332, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry