Pomoc dla niepełnosprawnych

Wszystkie

17.12.2017

Podwyższone stężenie zanieczyszczeń.

Powyższe stężenie zanieczyszczeń powietrza na obszarze woj. mazowieckiego - Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza.

w związku z wystąpieniem poziomu III - Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości
powietrza (kolor żółty) informuję, że doszło do przekroczenia wartości 80 µg/m^3 dla pyłu zawieszonego PM10 liczonej jako 8-godzinna średnia krocząca z pomiaru pyłu PM10 w godzinach 6-22 na dwóch stacjach pomiarowych jakości powietrza: Otwock-Brzozowa (93,7 µg/m^3 ) i Żyrardów-Roosevelta (94,8 µg/m^3)oraz do przekroczenia wartości 60 µg/m^3 dla pyłu zawieszonego PM2,5 liczonej jako 8-godzinna średnia krocząca z pomiaru pyłu PM2,5 w godzinach 6-22 na dwóch stacjach pomiarowych jakości powietrza: Otwock-Brzozowa (73,4 µg/m^3 ) i Żyrardów-Roosevelta (70,8 µg/m^3 ) o godz. 19.00.
Obszar ostrzeżenia 1 stopnia obejmuje całe województwo mazowieckie. Przewidywany czas trwania ostrzeżenia - do 18.12.2017 r.


Zalecenia dla ludności przy zanieczyszczonym powietrzu.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:


• unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
• ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
• osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy;
• zaniechać palenia papierosów;


W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

Osoby udające się do pracy, szkół itp. ograniczyć ruch samochodowy i przesiąść się do komunikacji miejskiej lub tak organizować przejazd autem, aby zabierać maksymalną liczbę pasażerów.

W przypadku przekroczenia poziomów informowania lub alarmowych wydane zostaną stosowne komunikaty.
Podziel / Share
, 17.12.2017, Ilość wejść: 1101, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry