Pomoc dla niepełnosprawnych

Wszystkie

17.12.2017

Podwyższone stężenie zanieczyszczeń.

Powyższe stężenie zanieczyszczeń powietrza na obszarze woj. mazowieckiego - Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza.

w związku z wystąpieniem poziomu III - Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości
powietrza (kolor żółty) informuję, że doszło do przekroczenia wartości 80 µg/m^3 dla pyłu zawieszonego PM10 liczonej jako 8-godzinna średnia krocząca z pomiaru pyłu PM10 w godzinach 6-22 na dwóch stacjach pomiarowych jakości powietrza: Otwock-Brzozowa (93,7 µg/m^3 ) i Żyrardów-Roosevelta (94,8 µg/m^3)oraz do przekroczenia wartości 60 µg/m^3 dla pyłu zawieszonego PM2,5 liczonej jako 8-godzinna średnia krocząca z pomiaru pyłu PM2,5 w godzinach 6-22 na dwóch stacjach pomiarowych jakości powietrza: Otwock-Brzozowa (73,4 µg/m^3 ) i Żyrardów-Roosevelta (70,8 µg/m^3 ) o godz. 19.00.
Obszar ostrzeżenia 1 stopnia obejmuje całe województwo mazowieckie. Przewidywany czas trwania ostrzeżenia - do 18.12.2017 r.


Zalecenia dla ludności przy zanieczyszczonym powietrzu.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:


• unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
• ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
• osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy;
• zaniechać palenia papierosów;


W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

Osoby udające się do pracy, szkół itp. ograniczyć ruch samochodowy i przesiąść się do komunikacji miejskiej lub tak organizować przejazd autem, aby zabierać maksymalną liczbę pasażerów.

W przypadku przekroczenia poziomów informowania lub alarmowych wydane zostaną stosowne komunikaty.
Podziel / Share
, 17.12.2017, Ilość wejść: 923, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry