Pomoc dla niepełnosprawnych

Wszystkie

02.01.2018

Ostrzeżenie o złej jakości powietrza.

Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza dla PM2,5

w związku z wystąpieniem poziomu III - Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) informuję, że 02.01.2018 r. doszło do przekroczenia wartości 60 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM2,5 liczonej jako 8-godzinna średnia krocząca z pomiaru pyłu PM2,5 w godzinach 6-22 na dwóch stacjach pomiarowych jakości powietrza:

Warszawa-Marszałkowska i Otwock-Brzozowa o godz.11:00.
Podziel / Share
, 02.01.2018, Ilość wejść: 459, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry