Pomoc dla niepełnosprawnych

Wszystkie

02.01.2018

Ostrzeżenie o jakości powietrza.

Ostrzeżenie 1 stopnia dla pyłu zawieszonego PM10 na terenie woj. mazowieckiego.

W związku z wystąpieniem poziomu III - Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) informuję, że 02.01.2018 r. doszło do przekroczenia wartości 80 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10liczonej jako 8-godzinna średnia krocząca z pomiaru pyłu PM10 w godzinach 6-22 na dwóch stacjach pomiarowych jakości powietrza: Radom Tochtermana i Otwock-Brzozowa o godz.15:00. Obszar ostrzeżenia 1 stopnia obejmuje całe województwo mazowieckie. Przewidywany czas trwania ostrzeżenia – do 03.01.2018 r.
Podziel / Share
, 02.01.2018, Ilość wejść: 360, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry