Pomoc dla niepełnosprawnych

Zdrowie

Zdrowie

Komórki odpowiedzialne za realizację sprawy:

 Wydział Zdrowia

 • Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych
  pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa 
   +48 22 695 69 30, 695 69 82, 695 69 90 (do 93), pokój 265, 270 - specjalizacje lekarskie
   +48 22 695 69 94, 695 64 08, 695 64 77 pokój 268 - specjalizacje magistrów
 • Oddział Organizacji Ochrony Zdrowia
  pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa
   +48 22 695 69 05 (do 08), pokój 153a
   +48 22 695 69 03 (do 04), pokój 153b
 • Oddział Współpracy Instytucjonalnej, Statystyki Medycznej i Analiz
  pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa
   +48 22 695 64 96, pokój 278
   +48 22 695 69 84, pokój 278 - statystyka medyczna
   +48 22 695 64 92, pokój 277 - statystyka medyczna
   +48 22 695 69 88, pokój 277 - statystyka medyczna
   +48 22 695 69 47, pokój 264 - Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
   +48 22 695 62 41, pokój 266 - Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • Oddział Ratownictwa Medycznego
  pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa 
   +48 22 695 67 32, pokój 305
   +48 22 695 60 85, 695 61 53, pokój 306
   +48 22 695 62 62, 695 67 33, pokój 307
 • Oddział Promocji Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa 
   +48 22 695 69 87, pokój 274
 • Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych
  ul. Floriańska 10, 03 – 707 Warszawa 
   +48 22 695 72 48, pokój 013
Podziel / Share
Ewa Krycka, 17.04.2018, Ilość wejść: 303774, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry