Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Aktualności

 • Internetowe Konto Pacjenta – szybki i łatwy dostęp do danych medycznych

  Realizacja e-recepty, wykaz zakupionych leków, historia wizyt u lekarza to niektóre z informacji dostępnych w aplikacji Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Usługę uruchomiło Ministerstwo Zdrowia.

  Internetowe Konto Pacjenta umożliwia sprawdzenie danych medycznych w jednym miejscu. Po zalogowaniu się na stronie pacjent.gov.pl można uzyskać:
  >>  
  informacje o wystawionych receptach i skierowaniach,
  >>  informacje o wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych oraz udzielonych świadczeń w ramach NFZ.

   

  Dzięki IKP można otrzymać recepty niezbędne do kontynuacji swojego leczenia bez konieczności wizyty u lekarza a także recepty od pielęgniarki lub położnej zarówno po osobistym badaniu jak i po konsultacji telemedycznej na odległość. Możliwe jest również upoważnienie innej osoby do dostępu do osobistych danych medycznych lub informacji o stanie swojego zdrowia.

  Aby uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta należy:
  >>  założyć Profil Zaufany – jeśli się go nie posiada,
  >>  zalogować się do 
  Internetowego Konta Pacjenta za pomocą Profilu Zaufanego.
   

  Logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.

  Czym jest e-recepta?

  E-recepta jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem, dzięki któremu będziesz mógł sprawnie i szybko wykupić przepisane przez lekarza leki, a także śledzić szczegóły oraz dawkowanie logując się do swojego Internetowego Konta Pacjenta.

  Największe zalety recepty elektronicznej:
  >>  czytelna dla farmaceuty – znikną problemy z błędnymi danymi,
  >>  brakiem pieczątki i niewyraźnym pismem,
  >>  dostępna w każdej aptece – nawet, jeśli pacjent zgubi papierową wersję, nie będzie problemu z jej realizacją,
  >>  pozwala na wykupienie tylko części przepisanych leków – bez konieczności proszenia o odpis,
  >>  pacjent ma stały dostęp do wszystkich wystawionych recept,
  >>  czytelne informacje o dawkowaniu każdego przepisanego leku,
  >>  łatwy dostęp – przez telefon lub komputer.

   

  Czym jest e-skierowanie?

  E-skierowanie to dokument w postaci elektronicznej, kierujący na badania diagnostyczne, w tym diagnostykę ambulatoryjną (np. badania laboratoryjne, badania RTG, tomografia komputerowa itp.) oraz ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (np. wizyta u lekarza specjalisty). Docelowo wszystkie e-skierowania podobnie jak e-recepty będą dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta.

  E-skierowanie zniesie obowiązek dostarczania skierowań w postaci papierowej, więc nie będzie już konieczności Twojej fizycznej obecności u usługodawcy, w celu zapisania na świadczenie (obecnie jesteś zobowiązany do dostarczenia skierowania w ciągu 14 dni).

  Największe zalety elektronicznego skierowania:
  >>  istnieje mniejsze ryzyko błędnego wystawienia e-skierowania,
  >>  e-skierowanie możesz zarejestrować telefonicznie bez konieczności wizyty w placówce,
  >>  informacje o skierowaniu są zawsze dostępne na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl,
  >>  masz możliwość śledzenia historii leczenia.


  Wśród planowanych funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta jest wprowadzenie dostępu do pełnej dokumentacji medycznej.

 • Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

  Informujemy, że od 1 marca 2019 r. funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości pełni Pani dr n. med. Barbara Grzechocińska.
  Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Konsultanci wojewódzcy.

 • Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

  Informujemy, że od 8 stycznia 2019 r. funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu pełni Pan dr n. med. Paweł Skowronek.
  Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Konsultanci wojewódzcy.

 • Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii

  Informujemy, że od 7 stycznia 2019 r. funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii pełni Pan prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński.
  Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Konsultanci wojewódzcy.

 • Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie perinatologii

  Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie perinatologii pełni Pan prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk .
  Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Konsultanci wojewódzcy.

    Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie hematologii

       Informujemy, że od 1 grudnia 2018 r. funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie hematologii pełni Pani dr n. med. Bożena  Budziszewska.
       Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Konsultanci wojewódzcy.

   Europejski Tydzień Testowania na HIV oraz start nowej odsłony kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać   (#mamczasrozmawiac)”

Informujemy, że 23 listopada 2018 r. z okazji zbliżającego się 1 grudnia Światowego Dnia AIDS rusza Europejski Tydzień Testowania na HIV oraz kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”, promująca dialog o tym dlaczego, kiedy i po co powinniśmy wykonać test. Szczegóły dotyczące wydarzeń znajdują się >TUTAJ<

 • Postępowanie kwalifikacyjne 01.10.2018 - 31.10.2018. Lista rankingowa miejsca rezydenckie oraz lista rankingowa miejsca pozarezydenckie.

 • Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie otorynolaryngologii

  Informujemy, iż od dnia 15 października 2018 roku funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii pełni Pan dr hab. n. med. Prof. CMKP Artur Niedzielski. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Konsultanci wojewódzcy.
 • Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

  Informujemy, iż od dnia 2 września 2018 roku funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej pełni Pani dr n. farm. Monika Jabłonowska. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Konsultanci wojewódzcy.

 • Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia środowiskowego

  Informujemy, iż od dnia 1 września 2018 roku funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie zdrowia środowiskowego pełni Pani dr inż. Barbara Piekarska. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Konsultanci wojewódzcy.

 • Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

  Informujemy, iż od dnia 1 września 2018 roku funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej pełni Pani prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Konsultanci wojewódzcy.

 • Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie dermatologii i wenerologii

  Informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2018 roku funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii pełni Pani dr hab. n. med. Irena Walecka – Herniczek. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Konsultanci wojewódzcy.

 • Nabór na członka Rady MOW NFZ

Nabór na członka Rady MOW NFZ został zakończony.

 • 40 milionów na profilaktykę miażdżycy i chorób serca. Ministerstwo Zdrowia zaprasza na konkurs

Ministerstwo Zdrowia ogłasza piąty konkurs profilaktyczny finansowany z Funduszy Europejskich. Sfinansowane zostaną projekty dotyczące profilaktyki miażdżycy tętnic i chorób serca. Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych posiadających umowę z NFZ na udzielanie świadczeń na leczenie szpitalne i ambulatoryjne z zakresu kardiologii. 

Najważniejsze założenia konkursu to:

aktywna profilaktyka - porady specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

identyfikacja pacjentów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego,

przeprowadzenie badania genetycznego u pacjentów kwalifikujących się do badań,

edukacja prozdrowotna grupy docelowej pacjentów w kierunku podniesienia świadomości, wczesnego rozpoznawania
i ograniczania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych,

edukacja kadry medycznej i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej
i wczesnego wykrywani chorób układu sercowo-naczyniowego,

akcja informacyjna zachęcająca do włączenia się do programu, skierowana do pacjentów, lekarzy i pielęgniarek POZ, medycyny pracy i organizacji pozarządowych.

Grupą docelową działań profilaktycznych (oprócz personelu medycznego) są osoby aktywne zawodowo, które w ostatnich 5 latach nie leczyły się na choroby układu sercowo-naczyniowego i nie korzystały z Programu Chorób Układu Krążenia.

Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie internetowej http://zdrowie.gov.pl/nabor-436 konkurs_profilaktyka_miazdzycy_tetnic_i.html.

 

 • Wykaz poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
  21 marca br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Wydział Zdrowia, dotyczące dostępności świadczeń związanych z opieką psychiatryczną dzieci i młodzieży. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji związanych z opieką psychiatryczną, konsultant krajowy i wojewódzki w tej dziedzinie. W związku z powyższym spotkaniem udostępniamy wykaz poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, posiadających kontrakt z MOW NFZ. Dokument można pobrać >TUTAJ<.

 • Biała Sobota w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie 3 lutego 2018 r.
  W związku z obchodami 18. Światowego Dnia Walki z Rakiem Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie organizuje akcję profilaktyczno-edukacyjną dla mieszkańców Warszawy i okolic. Akcja odbędzie się 3 lutego 2018 r. w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów przy ul. Roentgena 5 w godzinach między 9.00 a 14.00. Tego dnia osoby ubezpieczone będą miały możliwość skorzystania z szerokiego zakresu bezpłatnych badań i konsultacji m.in. cytologii, mammografii, badań dermatoskopowych, morfologii krwi, porad lekarza rodzinnego, onkologa, dietetyka. Możliwe będzie uzyskanie danych dostępowych do konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP) oraz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Szczegóły znajdują się na plakacie oraz ulotce informacyjnej. W celu rejestracji na badania niezbędny jest dowód osobisty. Informacje o Dniu Drzwi Otwartych pod numerem telefonu: 22 546 31 12.

 • Mapy Potrzeb Zdrowotnych
  W dniu 28 grudnia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób (moduł B uzupełnione o analizy z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej.
  > Mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób - uzupełnione
 • Programy Dostosowawcze
  W dniu 30 listopada br. weszła w życie ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2110) regulująca kwestie związane z tzw. programem dostosowawczym, tj. dostosowaniem pomieszczeń i urządzeń do  wymagań odpowiadających rodzajowi wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresowi udzielanych świadczeń. Zgodnie z art. 3 wskazanej ustawy podmioty lecznicze, które do dnia 31 grudnia 2017 r. nie zrealizują programu w całości lub w części mogą wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań na bezpieczeństwo pacjentów. Inspekcja Sanitarna obowiązana jest przekazać tą opinię do organu rejestrowego.

  W myśl przepisów art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) zasadą jest, że podmiot leczniczy obowiązany jest posiadać pomieszczenia i urządzenie odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń przez cały okres działalności leczniczej. Wobec powyższego podmioty, które nie zrealizowały programu dostosowawczego w terminie, ani nie wystąpią do właściwej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie wspomnianej opinii narażają się na sankcje wskazane w ustawie o działalności leczniczej. W przypadku podmiotów, które w sposób rażący zaniechały działań związanych z realizacją programu może być wszczęte postępowanie dotyczące wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru.

 • Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych - wykładnia przepisu art. 67c ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  *
  Pismo do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o interpretację przepisu
  * Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia
 • Dotacje dla gabinetów profilaktyki zdrowotnej
  W zakładce >Dotacje dla gabinetów profilaktyki zdrowotnej< opublikowane zostały informacje na temat rezerwy celowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, której utworzenie przewiduje art. 16c mającej wejść w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Wzór sprawozdania dla wniosków składanych w terminie do 2 października dostępny jest >TUTAJ<.
 • System IOWISZ – szkolenia
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki zorganizował 17 i 24 października 2017 roku spotkania dotyczące systemu IOWISZ (Instrumenty Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) i jego praktycznych aspektów na Mazowszu.

  W zakładce >Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)< opublikowana została prezentacja przedstawiona 24.10.2017 roku.
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej
  W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej prosimy o zapoznanie się z informacjami o możliwościach dotacji dostępnymi w zakładce >Dotacje dla gabinetów profilaktyki zdrowotnej<.

 • Najczęściej zadawane pytania dotyczące SMK
  Zachęcamy do zapoznania się z dostępną na stronie CSIOZ zakładką >Najczęściej zadawane pytania< dotyczące SMK.

 • Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim w 2016 r. -  informacja sygnalna
  Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, że opublikowane zostały informacje dotyczące ochrony zdrowia w  województwie mazowieckim. Z materiałem zapoznać można się >TUTAJ<

 • Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019
  ,,W ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019” Ministerstwo Zdrowia prowadzi internetową kampanię antykorupcyjną pod hasłem Korupcja szkodzi zdrowiu. 
  Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji/korupcja-szkodzi-zdrowiu/ oraz na plakacie.

 • Podręczniki dla użytkowników SMK
  Pod adresem https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/ znajdą Państwo podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.
 • Przypomnienie o obowiązkach lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację
  Lekarz odbywający specjalizację ma obowiązek niezwłocznie informować Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wszelkich zmianach dotyczących szkolenia, w szczególności:

   o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego poprzez przesłanie kserokopii wypełnionej przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację i kierownika specjalizacji drugiej strony karty specjalizacyjnej,
   o planowanej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż 3 miesiące,
   o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego, w terminie 7 dni od dnia zaliczenia tego szkolenia przez kierownika specjalizacji, o tym fakcie należy również poinformować kierownika jednostki szkolącej,
   o każdorazowym przedłużeniu okresu odbywania specjalizacji (informacje o podstawach przedłużenia szkolenia dostępne >TUTAJ< ),
   o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania i do korespondencji,
   o zmianie kierownika specjalizacji (informacje dostępne >TUTAJ< ).

 • Projekt "Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju"
  Zachęcamy lekarzy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Centrum Medyczny Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie.
  W ramach projektu realizowane są kursy specjalizacyjne dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację w dziedzinach: geriatria, chirurgia onkologiczna, hematologia, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, patomorfologia, radioterapia onkologiczna, rehabilitacja medyczna, reumatologia, medycyna rodzinna.
  Lekarze uczestniczący w kursach mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych kosztów dojazdu i zakwaterowania w czasie kursu.
  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej CMKP pod linkiem: http://www.cmkp.edu.pl/projektu-ue/projekt-power1/
Podziel / Share
05.07.2018, Ilość wejść: 57920, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry