Pomoc dla niepełnosprawnych

Gorączka EBOLA

27.10.2014

Wytyczne dla personelu medycznego

Procedury kierowane są do lekarzy oraz dyspozytorów i zespołów ratownictwa medycznego. Dotyczą podejrzenia wystąpienia gorączki ebola i kładą nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom medycznym.

Materiały Ministerstwa Zdrowia:

Materiały Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

Procedury dla lekarzy opracowane w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim uzupełniają wskazania przekazane przez Ministerstwo Zdrowia i dostosowują je do specyfiki województwa oraz stolicy. Obejmują m.in. schemat wywiadu z pacjentem dla lekarzy (pierwszego kontaktu/ambulatoryjnej opieki specjalistycznej/nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, izb przyjęć/szpitalnych oddziałów ratunkowych), procedurę transportu karetką i schemat postępowania dla dyspozytora ratownictwa medycznego. Procedury wypracował Zespół ds. Zagrożenia Chorobami Szczególnie Niebezpiecznymi i Wysoce Zakaźnymi powołany przez wojewodę mazowieckiego. W jego skład weszli konsultanci wojewódzcy w zakresie epidemiologii, chorób zakaźnych, medycyny rodzinnej i pielęgniarstwa epidemiologicznego, dyrektor Wojewózkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dyrektor Wydziału Zdrowia MUW oraz przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W pracach zespołu brali udział: konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych i pediatrii.

Opracowany został również film (dostępny >TUTAJ<) instruujący jak poprawnie założyć kombinezon ochronny.

Podziel / Share
Anna Tokarska, 27.10.2014, Ilość wejść: 6542, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry