Pomoc dla niepełnosprawnych

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

27.09.2016

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

System IOWISZ – szkolenia

Mazowiecki Urząd Wojewódzki zorganizował 17 i 24 października 2017 roku spotkania dotyczące systemu IOWISZ (Instrumenty Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) i jego praktycznych aspektów na Mazowszu.

W trakcie obu konferencji prelegentami były osoby bezpośrednio zaangażowane w sporządzanie wniosków dotyczących celowości inwestycji w ochronie zdrowia.

W załącznikach do strony (  ) opublikowana została prezentacja przedstawiona 24.10.2017 roku.

______________________________________________________________________________________________________________

URUCHOMIENIE INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH
W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), w dniu dzisiejszym uruchomiony został system IOWISZ.

System teleinformatyczny IOWISZ pozwala wypełnić wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji. Jednocześnie będzie on wykorzystywany przez Ministra Zdrowia oraz wojewodów do oceny wniosków i wydawania opinii o celowości inwestycji po zasięgnięciu stanowiska odpowiednio Prezesa albo Dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia. Za pośrednictwem systemu można również dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji.

Uzyskanie pozytywnej oceny w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych umożliwi świadczeniodawcy perspektywiczny rozwój zgodny z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. Opiniowanie zapobiegać będzie prowadzeniu chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych przy jednoczesnym podniesieniu efektywności wydatkowania środków publicznych.

Dostęp do Systemu IOWISZ możliwy jest pod adresem:

http://iowisz.ezdrowie.gov.pl/

Opłatę za złożenie wniosku należy uiszczać na rachunek bankowy
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

tytułem „wniosek nr….o wydanie opinii”.

Podziel / Share
Anna Tokarska, 27.09.2016, Ilość wejść: 2532, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry