Pomoc dla niepełnosprawnych

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

27.09.2016

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

System IOWISZ – szkolenia

Mazowiecki Urząd Wojewódzki zorganizował 17 i 24 października 2017 roku spotkania dotyczące systemu IOWISZ (Instrumenty Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) i jego praktycznych aspektów na Mazowszu.

W trakcie obu konferencji prelegentami były osoby bezpośrednio zaangażowane w sporządzanie wniosków dotyczących celowości inwestycji w ochronie zdrowia.

W załącznikach do strony (  ) opublikowana została prezentacja przedstawiona 24.10.2017 roku.

______________________________________________________________________________________________________________

URUCHOMIENIE INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH
W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), w dniu dzisiejszym uruchomiony został system IOWISZ.

System teleinformatyczny IOWISZ pozwala wypełnić wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji. Jednocześnie będzie on wykorzystywany przez Ministra Zdrowia oraz wojewodów do oceny wniosków i wydawania opinii o celowości inwestycji po zasięgnięciu stanowiska odpowiednio Prezesa albo Dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia. Za pośrednictwem systemu można również dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji.

Uzyskanie pozytywnej oceny w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych umożliwi świadczeniodawcy perspektywiczny rozwój zgodny z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. Opiniowanie zapobiegać będzie prowadzeniu chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych przy jednoczesnym podniesieniu efektywności wydatkowania środków publicznych.

Dostęp do Systemu IOWISZ możliwy jest pod adresem:

http://iowisz.ezdrowie.gov.pl/

Opłatę za złożenie wniosku należy uiszczać na rachunek bankowy
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

tytułem „wniosek nr….o wydanie opinii”.

Podziel / Share
Anna Tokarska, 27.09.2016, Ilość wejść: 2205, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry