Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności / Komunikaty

Aktualności / Komunikaty

 • Najczęściej zadawane pytania dotyczące SMK
  Zachęcamy do zapoznania się z dostępną na stronie CSIOZ zakładką >Najczęściej zadawane pytania< dotyczące SMK.
 • Postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji
  1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego, w szczególności w zakresie postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.

  Prosimy o zapoznanie się z komunikatami dotyczącymi nowych zasad dostępnym na stronie internetowej >Ministerstwa Zdrowia<.
 • Komunikat w sprawie zakładania kont w SMK przez jednostki akredytowane do prowadzenia specjalizacji
  W związku ze zbliżającym się postępowaniem kwalifikacyjnym dla lekarzy i lekarzy dentystów o rozpoczęcie specjalizacji CSIOZ zwraca się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie w  jednostkach akredytowanych administratora placówki szkoleniowej oraz założenie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

  Dokonanie powyższych czynności jest niezbędnym elementem umożliwiającym realizację w Państwa jednostkach, zadań związanych z kształceniem specjalizacyjnym lekarzy i lekarzy dentystów w SMK, w tym związanych m.in. z:
   przyjęciem danego lekarza\lekarza dentysty na szkolenie specjalizacyjne,
   wyznaczeniem kierownika specjalizacji,
   utworzeniem elektronicznej karty szkolenia specjalizacyjnego,
   realizacją procesu kształcenia specjalizacyjnego.

  W celu dokonywania powyższych czynności niezbędna jest rejestracja nowego użytkownika poprzez założenie konta w SMK pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl oraz uwierzytelnienie tożsamości, jak również dokonanie weryfikacji uprawnień  (złożenie wniosku o modyfikację uprawnień w SMK wybierając Grupę Biznesową: Placówka szkoleniowa oraz w zależności od pełnionej roli w polu Grupa funkcjonalna wybrać odpowiednio: Administrator, Kierownik lub Użytkownik).
  W przypadku pojawiających się pytań do dyspozycji użytkowników pozostaje Infolinia 22 597 09 21 oraz skrzynka e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl, na którą można zgłaszać pytania i wątpliwości. Wniosek o nadanie uprawnień administratora w SMK znajduje się na stronie internetowej:  https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/ .

 • Podręczniki dla użytkowników SMK
  Pod adresem https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/ znajdą Państwo podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.
 • Przypomnienie o obowiązkach lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację
  Lekarz odbywający specjalizację ma obowiązek niezwłocznie informować Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wszelkich zmianach dotyczących szkolenia, w szczególności:
   o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego poprzez przesłanie kserokopii wypełnionej przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację i kierownika specjalizacji drugiej strony karty specjalizacyjnej,
   o planowanej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż 3 miesiące,
   o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego, w terminie 7 dni od dnia zaliczenia tego szkolenia przez kierownika specjalizacji, o tym fakcie należy również poinformować kierownika jednostki szkolącej,
   o każdorazowym przedłużeniu okresu odbywania specjalizacji (informacje o podstawach przedłużenia szkolenia dostępne >TUTAJ< ),
   o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania i do korespondencji,
   o zmianie kierownika specjalizacji (informacje dostępne >TUTAJ< ).
 • Projekt "Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju"
  Zachęcamy lekarzy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Centrum Medyczny Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie.
  W ramach projektu realizowane są kursy specjalizacyjne dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację w dziedzinach: geriatria, chirurgia onkologiczna, hematologia, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, patomorfologia, radioterapia onkologiczna, rehabilitacja medyczna, reumatologia, medycyna rodzinna.
  Lekarze uczestniczący w kursach mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych kosztów dojazdu i zakwaterowania w czasie kursu.
  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej CMKP pod linkiem: http://www.cmkp.edu.pl/projektu-ue/projekt-power1/ .
 • Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne
  Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem w sprawie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, opublikowanym na stronie >Ministerstwa Zdrowia<.
Podziel / Share
Anna Tokarska, 03.03.2017, Ilość wejść: 19388, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry