Pomoc dla niepełnosprawnych

Najczęściej zadawane pytania

04.06.2014

Pytania dotyczące Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

Czy mogę przystąpić do PES, jeśli nie zdałam/em go już 4 razy?
Tak. Od sesji jesiennej 2011 roku nie ma ograniczenia w zakresie liczby terminów PES oraz okresu, w którym lekarz powinien złożyć egzamin z wynikiem pozytywnym.

W jakim terminie mogę złożyć wniosek o egzamin specjalizacyjny (PES)?
Na sesję jesienną od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca, na sesję wiosenną od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia.

 Co należy zrobić przed wypełnieniem wniosku o egzamin specjalizacyjny?
Założyć konto w >SMK< i po uwierzytelnieniu złożyć w Systemie wniosek papierowy o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Po złożeniu wniosku należy go wydrukować i wraz z kompletem dokumentów złożyć w Wydziale Zdrowia. Po uzyskaniu potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego będzie możliwość wypełnienia w SMK wniosku o egzamin specjalizacyjny.

Czy jest wymagana opłata za przystąpienie do PES po raz pierwszy?
Nie, ale zgłoszenie się po raz drugi do PES jest objęte opłatą egzaminacyjną. Aktualnie wysokość opłaty za zgłoszenie do PES po raz czwarty wynosi 700 zł.

Czy istnieje możliwość złożenia wyłącznie zbiorczego zestawienia zabiegów i procedur medycznych potwierdzonych przez kierownika specjalizacji?
Nie. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają takiej możliwości. Oprócz zestawienia zbiorczego każdy zabieg powinien być wpisany w indeksie wykonanych zabiegów i procedur medycznych w liczbie jaką określa program danej specjalizacji.

Ukończyłam/em kurs „Zdrowie Publiczne” w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych. Czy składając dokumenty do egzaminu z kolejnej specjalizacji mogę dołączyć zaświadczenie z tego kursu?
Lekarze, którzy rozpoczęli specjalizację począwszy od postępowania 1-31 marca 2013 roku mogą dołączyć zaświadczenie o ukończonym kursie „Zdrowie Publiczne” w trakcie poprzedniej specjalizacji, pod warunkiem, że nie upłynęło 7 lat od zaliczenia kursu do daty rozpoczęcia kolejnej specjalizacji.

Czy muszę dołączyć do dokumentów zaświadczenie o znajomości języka obcego?
Zaświadczenie z języka obcego obowiązuje wyłącznie lekarzy, którzy rozpoczęli szkolenie przed postępowaniem 1-31.10.2011 roku.

Czy przystępując po raz kolejny do egzaminu muszę przedstawić wniosek o egzamin specjalizacyjny w Wydziale Zdrowia?
Nie. Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego, wypełniony w SMK, wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Wydziale Zdrowia, jeśli lekarz występuje o dopuszczenie do egzaminu po raz pierwszy.
W przypadku lekarzy, którzy byli już dopuszczeni do PES i:
- go nie zdali
- nie przystąpili do egzaminu
- nie zdali jego części
- nie przystąpili do części egzaminu
konieczne jest jedynie elektroniczne wypełnienie wniosku w SMK.

Czy istotna jest data z jaką dopuszcza mnie kierownik specjalizacji do egzaminu?
Tak. Data dopuszczenia do egzaminu musi być datą, z jaką lekarz zrealizował/zakończył szkolenie.

W trakcie szkolenia zmieniałam/em kierownika specjalizacji. Czy na dokumentach, które przedstawiam do egzaminu potrzebne mi są podpisy obu kierowników?
Nie. Wszystkie dokumenty akceptuje obecny (ostatni) kierownik specjalizacji.

Co to jest indywidualny program specjalizacji?
Jest to dokument zawierający chronologiczny wykaz odbytych przez lekarza staży kierunkowych oraz kursów wymaganych programem specjalizacji, który został zaakceptowany przez kierownika specjalizacji.

Czy indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych można wypełniać w komputerze?
Można, ale po wypełnieniu oraz wydrukowaniu zabiegów i procedur medycznych należy przekazać kierownikowi specjalizacji/kierownikowi stażu w celu ich potwierdzenia (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji/kierownika stażu).

Czy wymagane jest zbiorcze zestawienie zabiegów i procedur medycznych?
Tak, jest wymagane.

Czy zna Pani termin Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego?
Informacje o terminie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego znajdują się na stronie  internetowej Centrum Egzaminów Medycznych www.cem.edu.pl.

Czy wymagane jest świadectwo pracy w przypadku rezydenta, któremu do dnia zakończenia specjalizacji pozostał  do wykorzystania tylko urlop wypoczynkowy?
W takiej sytuacji, nie jest wymagane świadectwo pracy, tylko zaświadczenie o terminie rozwiązania umowy rezydenckiej. Jednak, po otrzymaniu świadectwa pracy, lekarz zobowiązany jest przesłać niezwłocznie kopię do Centrum Egzaminów Medycznych.

Podziel / Share
04.06.2014, Ilość wejść: 7433, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry