Pomoc dla niepełnosprawnych

Przebieg specjalizacji

12.02.2014

Skrócenie specjalizacji

Podstawy skrócenia okresu szkolenia obowiązujące lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację począwszy od postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2011 roku:

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w pierwszym roku trwania tego szkolenia (w uzasadnionych przypadkach w terminie późniejszym za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia), po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji, może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie specjalizacji stażu szkoleniowego, obejmującego szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur medycznych, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub w kraju, w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne, i ewentualne skrócenie okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli okres od dnia ich ukończenia do dnia rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego nie jest dłuższy niż 5 lat.

Dyrektor CMKP może uznać staże i kursy za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji i skrócić lekarzowi okres odbywania tego szkolenia, jednak nie więcej niż o 1/2 okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego lub modułów.

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji, może również wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie do okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, stażu szkoleniowego, obejmującego szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur medycznych, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych zrealizowanych za granicą w okresie aktualnie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.

Wniosek oraz informacje dotyczące skrócenia specjalizacji zawarte są na stronie www.cmkp.edu.pl.

Podstawy skrócenia okresu szkolenia obowiązujące lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację przed postępowaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie 1-31 października 2011 roku:

Kierownik specjalizacji może, w pierwszym roku trwania specjalizacji lub w uzasadnionym przypadku po upływie roku trwania specjalizacji, wystąpić do ministra właściwego ds. zdrowia za pośrednictwem CMKP, z wnioskiem o uznanie za równoważne ze zrealizowaniem elementów stażu podstawowego, staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych, i skrócenie odbywanej specjalizacji, jeżeli okres od dnia ich ukończenia do dnia rozpoczęcia specjalizacji nie jest dłuższy niż 5 lat.

Minister właściwy ds. zdrowia może skrócić okres odbywanej specjalizacji, jednak nie więcej niż o 1/3 czasu jej trwania.

Wniosek oraz informacje dotyczące skrócenia specjalizacji zawarte są na stronie www.cmkp.edu.pl.

Podziel / Share
Anna Tokarska, 12.02.2014, Ilość wejść: 7144, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry