Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Przebieg specjalizacji

Kierownik specjalizacji

Lekarz odbywa specjalizację pod kierunkiem lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny będącej przedmiotem specjalizacji lekarza, zatrudnionym w jednostce akredytacyjnej.

Kierownik specjalizacji oraz lekarz specjalista kierujący stażem kierunkowym mogą prowadzić  jednocześnie specjalizację nie więcej niż trzech lekarzy. Kierownik specjalizacji jednocześnie może dodatkowo kierować stażem kierunkowym nie więcej niż dwóch lekarzy.

Lekarz odbywa specjalizację na podstawie rocznych, szczegółowych  planów specjalizacji ustalonych przez kierownika specjalizacji, opracowanych na podstawie programu specjalizacji, który dostępny jest na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl.

Staże kierunkowe mogą być realizowane tylko w jednostkach organizacyjnych wpisanych na listę Ministra Zdrowia, których wykaz znajduje się na stronie www.mz.gov.pl.

Wykaz kursów szkoleniowych objętych programem danej specjalizacji znajduje się na stronie www.cmkp.edu.pl.

Zmiana kierownika specjalizacji:

Zmiany kierownika specjalizacji dokonuje kierownik jednostki szkolącej na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej.
Niezbędne formalności, związane ze zmianą kierownika specjalizacji:

  • zaliczenie zrealizowanej części programu specjalizacji przez dotychczasowego kierownika specjalizacji (podpis, pieczęć, data - w uwagach na drugiej stronie Karty Szkolenia Specjalizacyjnego),
  • potwierdzenie kontynuowania specjalizacji przez nowego kierownika specjalizacji wraz z formułą: Przejmuję obowiązki kierownika specjalizacji z dniem ..................... (podpis, pieczęć, data),
  • przesłanie kopii 1 i 2 strony Karty Szkolenia Specjalizacyjnego do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Podziel / Share
11.04.2011, Ilość wejść: 18108, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry