Pomoc dla niepełnosprawnych

Przebieg specjalizacji

18.07.2013

Zmiana jednostki szkoleniowej

UWAGA!
Informujemy, że z uwagi na przeprowadzane 2 razy w roku postępowania kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji, na które przeznaczane są dostępne w terminach tych postępowań wolne miejsca szkoleniowe w poszczególnych dziedzinach medycyny, w terminach:
- od 1 lutego do 15 kwietnia każdego roku,
- od 1 września do 15 listopada każdego roku,
wstrzymane zostaje rozpatrywanie wniosków o zmianę miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego składanych przez lekarzy będących w trakcie specjalizacji. Uzyskanie odpowiedzi na podanie o zmianę miejsca szkolenia będzie możliwe poza wskazanymi terminami.

____________________________________________________________________________________________________________

W szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda może, na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne, skierować go do innej jednostki organizacyjnej posiadającej akredytację do tego szkolenia oraz wolne miejsce szkoleniowe.

Lekarz rezydent, który został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji do postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2013 r. w trybie rezydentury, może zmienić miejsce odbywania specjalizacji poza teren województwa, nie wcześniej niż po upływie jednego roku, chyba że jednostka organizacyjna, w której lekarz odbywa specjalizację, uległa likwidacji lub przestała spełniać wymagania.

Lekarz rezydent, który został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2013 r. w trybie rezydentury, może zmienić miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż po upływie jednego roku, chyba że jednostka organizacyjna, w której lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne, uległa likwidacji lub przestała spełniać wymagania.

Do podania o zmianę miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego skierowanego do Wydziału Zdrowia MUW (formularze dostępne w załącznikach do strony ), lekarz powinien dołączyć:

zgodę kierownika jednostki organizacyjnej, w której lekarz chce kontynuować szkolenie,

zgodę konsultanta wojewódzkiego w odpowiedniej dziedzinie medycyny (w przypadku gdy lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na obszarze innego województwa),

 poświadczenie Wydziału Zdrowia/ Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, na terenie którego lekarz dotychczas realizuje specjalizację, o figurowaniu wnioskodawcy w rejestrze odbywających specjalizację (w przypadku gdy lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na obszarze innego województwa).

Uzupełniony wniosek należy złożyć w Wydziale Zdrowia MUW. Po uzyskaniu zgody Wydziału należy przedstawić:

zaświadczenie z zakładu pracy informujące o terminie rozwiązania umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji w ramach rezydentury (dotyczy lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury);

kartę szkolenia specjalizacyjnego z uzupełnioną adnotacją przez kierownika specjalizacji o braku przerw w odbywaniu specjalizacji lub przedłużeniu szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza (dotyczy lekarzy odbywających szkolenie w trybie pozarezydenckim) oraz o zaliczeniu zrealizowanego stażu przez dotychczasowego kierownika specjalizacji.

Podziel / Share
18.07.2013, Ilość wejść: 21339, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry