Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje magistrów

Specjalizacje magistrów

 

  • INFORMACJA DLA MAGISTRÓW ZAMIERZAJĄCYCH PRZYSTĄPIĆ DO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO

Z uwagi na konieczność weryfikacji dokumentacji przez Konsultantów Krajowych prosimy o zgłaszanie się z dokumentami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w terminach:

przed 15 grudnia – do sesji wiosennej

przed 15 czerwca – do sesji jesiennej

Złożenie dokumentów we wskazanych wyżej terminach umożliwi Państwu dotrzymanie określonych przepisami terminów składania do Centrum Egzaminów Medycznych wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

     

  • INFORMACJA O SYSTEMIE MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA
    W związku z wdrożeniem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), za pomocą którego diagności laboratoryjni, farmaceuci oraz magistrzy specjalizujący się w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia dokonują  zgłoszeń do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego uprzejmie przypominamy, iż zgłoszenie wymaga uprzedniego założenia konta w SMK  oraz potwierdzenia uprawnień do posiadania takiego konta.

Dopiero po założeniu konta w SMK możliwe jest złożenie dokumentów do egzaminu i uzyskanie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego dokonywanego przez  wojewodę.

Procedury związane z założeniem konta i uzyskaniem potwierdzenia zakończenia szkolenia mogą trwać nawet więcej niż  4 tygodnie.

Zatem magistrzy zainteresowani przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
w najbliższej sesji powinni niezwłocznie podjąć stosowne czynności urzędowe, by móc złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu
w terminie, który

- dla diagnostów laboratoryjnych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
upływa z dniem 15 lipca oraz 15 stycznia
każdego roku

- dla farmaceutów upływa z dniem 31 lipca oraz do 31 stycznia każdego roku


 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi poniżej:

Podręcznik użytkowania SMK

Informacja na temat SMK

https://www.cem.edu.pl/diagno.php

https://www.cem.edu.pl/farma.php

W celu ułatwienia korzystania z SMKPM publikujemy Instrukcję obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup zawodowych

W razie pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji oddajemy infolinię 22 597 09 21 czynną w godzinach 9.00 – 15.00 oraz skrzynkę e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl.

 

 Komórka odpowiedzialna za realizację sprawy

Wydział Zdrowia
Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych
00 – 950 Warszawa
pl. Bankowy 3/5
II piętro, pokój 268
22 695 69 94 (specjalizacje farmaceutów i fizjoterapeutów)

 22 695 64 77 (specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia)

22 695 64 08 (specjalizacje diagnostów laboratoryjnych)

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Ewa Krycka, 16.12.2016, Ilość wejść: 12316, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry