Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych

16.12.2016

Komunikaty

1. Zasady odbywania specjalizacji reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej ( Dz. U. 2016 r., poz. 245)

2. 10 grudnia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. 2016.1950).

3. W dniu 7 stycznia 2014 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 20).

Ważne rozwiązanie wynika z § 3 rozporządzenia, zgodnie z nim diagności laboratoryjni, którzy dotąd nie uzyskali tytułu specjalisty, mogą przystąpić do PESDL (od najbliższej sesji egzaminacyjnej) nawet wówczas, gdy według dotychczasowych przepisów utracili już uprawnienie do składania tego egzaminu.

3. Komunikat dotyczący zmiany wykazu podręczników do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Informujemy osoby przystępujące do PESDL w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej o zmianie wykazu podręczników, czasopism i biuletynów firmowych, przydatnych podczas przygotowywania się do egzaminu. Wykaz ten został przygotowany przez Konsultanta Krajowego - prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego.


Literatura podstawowa


A .Dembińska-Kieć, J.W. Naskalski
„Diagnostyka Laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej”.
Elsevier Urban & Partne. Wrocław, 2010.


W.G. Guder, S. Narayanan, H.Wissar, B. Zawła
„Próbki: od pacjenta do laboratorium”
MedPharm. Wrocław, 2009.


Hematologia
A.Dmoszyńska, T. Robak
„Podstawy hematologii”
Czelej. Lublin, 2003.


Krzepnięcie
M. Jastrzębska
„Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie”
OINPharma. Warszawa, 2008.


Analityka ogólna
N.A. Bruncel
„Diagnostyka laboratoryjna”
1. Nerka i badanie laboratoryjne moczu
2. Płyn mózgowo - rdzeniowy i inne płyny ustrojowe.
Elsevier Urban & Partner. Wrocław, 2010.


Czasopismo
„Badanie i Diagnoza”
Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej. Kraków, 2011, 2012, 2013, 2014.
„Diagnostyka Laboratoryjna”
Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej. Kraków, 2011, 2012, 2013, 2014.

Podziel / Share
16.12.2016, Ilość wejść: 3842, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry