Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych

15.12.2016

Przebieg specjalizacji

Przebieg specjalizacji rozpoczętych na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

  • Karta specjalizacji  z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia specjalizacji i podstawę przystąpienia do egzaminu państwowego.
  • Wszelkie zmiany dotyczące danych zawartych w karcie specjalizacji należy zgłaszać niezwłocznie do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
  • W przypadku zniszczenia lub utraty karty specjalizacji po duplikat należy zgłosić się do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Uwaga:
W tym samym czasie diagnosta laboratoryjny może odbywać tylko jedną specjalizację.
W czasie trwania specjalizacji diagnosta odbywa:

  • podstawowy staż specjalizacyjny  - w miejscu spełniającym wymogi określone programem specjalizacji
  • staże kierunkowe w miejscach akredytowanych do prowadzenia stażu. Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych dostępny jest na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego: www.cmkp.edu.pl.

Diagnosta laboratoryjny odbywa specjalizację przez cały czas jej trwania w pełnym wymiarze czasu pracy diagnosty laboratoryjnego zatrudnionego w podmiocie leczniczym. Jeżeli pracuje on w krótszym wymiarze czasu pracy, czas trwania specjalizacji ulega proporcjonalnemu wydłużeniu.
Specjalizacje są prowadzone zgodnie z programami specjalizacji i kończą się złożeniem egzaminu państwowego.

Podziel / Share
15.12.2016, Ilość wejść: 3198, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry