Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych

15.12.2016

Przebieg specjalizacji

Przebieg specjalizacji rozpoczętych na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

  • Karta specjalizacji  z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia specjalizacji i podstawę przystąpienia do egzaminu państwowego.
  • Wszelkie zmiany dotyczące danych zawartych w karcie specjalizacji należy zgłaszać niezwłocznie do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
  • W przypadku zniszczenia lub utraty karty specjalizacji po duplikat należy zgłosić się do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Uwaga:
W tym samym czasie diagnosta laboratoryjny może odbywać tylko jedną specjalizację.
W czasie trwania specjalizacji diagnosta odbywa:

  • podstawowy staż specjalizacyjny  - w miejscu spełniającym wymogi określone programem specjalizacji
  • staże kierunkowe w miejscach akredytowanych do prowadzenia stażu. Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych dostępny jest na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego: www.cmkp.edu.pl.

Diagnosta laboratoryjny odbywa specjalizację przez cały czas jej trwania w pełnym wymiarze czasu pracy diagnosty laboratoryjnego zatrudnionego w podmiocie leczniczym. Jeżeli pracuje on w krótszym wymiarze czasu pracy, czas trwania specjalizacji ulega proporcjonalnemu wydłużeniu.
Specjalizacje są prowadzone zgodnie z programami specjalizacji i kończą się złożeniem egzaminu państwowego.

Podziel / Share
Ewa Krycka, 15.12.2016, Ilość wejść: 2668, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry