Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje farmaceutów

Specjalizacje farmaceutów

 Wydział zdrowia
Oddział doskonalenia kadr medycznych
00 – 950 Warszawa, pl. bankowy 3/5
POK. 268, tel. 22 695 69 94


 Specjalizacje farmaceutów


Zasady odbywania specjalizacji reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. z 2003 r. Nr 101, poz. 941, z późn. zm.) oraz

przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 r. poz. 45. 271 z późń. zm.)

natomiast przepisy przejściowe znajdują się w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991)

Programy specjalizacji są dostępne na stronie www.cmkp.edu.pl.

 

 

 

 

Podziel / Share
Joanna Nowiczenko, 12.08.2016, Ilość wejść: 2500, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry