Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje farmaceutów

 Wydział zdrowia
Oddział doskonalenia kadr medycznych
00 – 950 Warszawa, pl. bankowy 3/5
POK. 268, tel. 22 695 69 94


 Specjalizacje farmaceutów


Zasady odbywania specjalizacji reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. z 2003 r. Nr 101, poz. 941, z późn. zm.) oraz

przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 r. poz. 45. 271 z późń. zm.)

natomiast przepisy przejściowe znajdują się w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991)

Programy specjalizacji są dostępne na stronie www.cmkp.edu.pl.

 

 

 

 

Podziel / Share
12.08.2016, Ilość wejść: 2998, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry