Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje farmaceutów

10.10.2014

Najczęściej zadawane pytania dotyczące specjalizacji rozpoczętych na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. nr 101, poz. 941 z późn. zm.)

 1. Czy można odbywać dwie specjalizacje w tym samym czasie?
  Nie można odbywać dwóch specjalizacji w tym samym czasie. Zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów można w tym samym czasie odbywać tylko jedną specjalizację.
 2. Czy konieczne jest informowanie urzędu o zmianie danych osobowych w trakcie specjalizacji?
  Tak, zgłaszanie wyżej wskazanych zmian jest konieczne. Są one odnotowywane  w kartach specjalizacji jak również w rejestrze osób specjalizujących się.
 3. O jaki okres można maksymalnie przedłużyć czas trwania specjalizacji?
  Czas trwania specjalizacji farmaceuty może być przedłużony o okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
 4. W jaki sposób można uzyskać zgodę na przedłużenie czasu trwania specjalizacji?
  Farmaceuta odbywający szkolenie specjalizacyjne składa wniosek o przedłużenie czasu trwania specjalizacji  do kierownika jednostki szkolącej – po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji i konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie, właściwego ze względu na miejsce odbywania stażu specjalizacyjnego.
  Ponadto konieczne jest uzyskanie wpisów na drugiej stronie karty specjalizacji dotyczących przedłużenia czasu trwania specjalizacji.
 5. W jaki sposób można uzyskać zgodę na skrócenie czasu trwania specjalizacji?
  Czas trwania specjalizacji może być skrócony przez kierownika jednostki szkolącej lub upoważnioną przez niego osobę na uzasadniony wniosek farmaceuty o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji.
  Wniosek o skrócenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego farmaceuta składa do kierownika jednostki szkolącej, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji oraz konsultanta wojewódzkiego.
  Ponadto konieczne jest uzyskanie wpisów na drugiej stronie karty specjalizacji dotyczących przedłużenia czasu trwania specjalizacji.
Podziel / Share
10.10.2014, Ilość wejść: 1584, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry