Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje farmaceutów

20.10.2011

Przebieg specjalizacji

Przebieg specjalizacji rozpoczętych na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941 z późn. zmianami)

Karta specjalizacji  z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia specjalizacji i podstawę przystąpienia do egzaminu państwowego.

Wszelkie zmiany dotyczące danych zawartych w karcie specjalizacji należy zgłaszać niezwłocznie do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W przypadku zniszczenia lub utraty karty specjalizacji po duplikat należy zgłosić się do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

Uwaga:
Farmaceuta w tym samym czasie może odbywać tylko jedną specjalizację.

Farmaceuta odbywa specjalizację przez cały czas jej trwania w pełnym wymiarze czasu pracy farmaceuty zatrudnionego w jednostce zgodnej z profilem specjalizacji.

Jeżeli farmaceuta pracuje w krótszym wymiarze czasu pracy, czas trwania specjalizacji ulega proporcjonalnemu wydłużeniu.

Specjalizacje są prowadzone zgodnie z programami specjalizacji i kończą się złożeniem egzaminu państwowego.

Podziel / Share
Anna Tokarska, 20.10.2011, Ilość wejść: 1930, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry