Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje farmaceutów

20.10.2011

Przebieg specjalizacji rozpoczętych na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941 z późn. zmianami)

Karta specjalizacji  z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia specjalizacji i podstawę przystąpienia do egzaminu państwowego.

Wszelkie zmiany dotyczące danych zawartych w karcie specjalizacji należy zgłaszać niezwłocznie do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W przypadku zniszczenia lub utraty karty specjalizacji po duplikat należy zgłosić się do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

Uwaga:
Farmaceuta w tym samym czasie może odbywać tylko jedną specjalizację.

Farmaceuta odbywa specjalizację przez cały czas jej trwania w pełnym wymiarze czasu pracy farmaceuty zatrudnionego w jednostce zgodnej z profilem specjalizacji.

Jeżeli farmaceuta pracuje w krótszym wymiarze czasu pracy, czas trwania specjalizacji ulega proporcjonalnemu wydłużeniu.

Specjalizacje są prowadzone zgodnie z programami specjalizacji i kończą się złożeniem egzaminu państwowego.

Podziel / Share
20.10.2011, Ilość wejść: 2436, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry