Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje fizjoterapeutów

17.02.2017

Kształcenie przeddyplomowe – Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny

podstawa prawna: art. 13 ust. 3 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994)

Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF) będzie organizowany i przeprowadzany przez Centrum Egzaminów Medycznych we współpracy m. in. z wojewodami.

Do PEF będzie mogła przystąpić osoba, która:

 uzyskała tytuł zawodowy magistra po ukończeniu rozpoczętych po dniu 1 października 2017 r. jednolitych 5-letnich studiów wyższych w zakresie fizjoterapii, obejmujących co najmniej 300 punktów ECTS, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanych dalej „punktami ECTS”, w tym co najmniej 160 punktow ECTS w zakresie fizjoterapii

oraz

 odbyła 6-miesięczną praktykę zawodową i uzyskała tytuł zawodowy magistra.

Złożenie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) z wynikiem pozytywnym będzie uprawniało do otrzymania dyplomu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

 

Podziel / Share
17.02.2017, Ilość wejść: 1163, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry