Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje fizjoterapeutów

17.02.2017

Kształcenie przeddyplomowe – Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny

podstawa prawna: art. 13 ust. 3 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994)

Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF) będzie organizowany i przeprowadzany przez Centrum Egzaminów Medycznych we współpracy m. in. z wojewodami.

Do PEF będzie mogła przystąpić osoba, która:

 uzyskała tytuł zawodowy magistra po ukończeniu rozpoczętych po dniu 1 października 2017 r. jednolitych 5-letnich studiów wyższych w zakresie fizjoterapii, obejmujących co najmniej 300 punktów ECTS, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanych dalej „punktami ECTS”, w tym co najmniej 160 punktow ECTS w zakresie fizjoterapii

oraz

 odbyła 6-miesięczną praktykę zawodową i uzyskała tytuł zawodowy magistra.

Złożenie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) z wynikiem pozytywnym będzie uprawniało do otrzymania dyplomu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

 

Podziel / Share
Anna Tokarska, 17.02.2017, Ilość wejść: 454, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry