Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje fizjoterapeutów

17.02.2017

Zasady uzyskiwania akredytacji przez podmioty zamierzające prowadzić szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów

podstawa prawna: art. 36 i 144 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994)

Jednostki szkolące, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadały uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w ochronie zdrowia w dziedzinie fizjoterapii, mogą prowadzić specjalizację dla osób, które rozpoczęły specjalizację przed dniem wejścia w życie ustawy.

Wykaz jednostek prowadzących specjalizacje w ochronie zdrowia w dziedzinie fizjoterapii prowadzony na podstawie dotychczasowych przepisów jest prowadzony do dnia zakończenia szkoleń specjalizacyjnych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów, rozpoczynane po wejściu w życie ustawy, może być prowadzone przez podmioty (jednostki szkolące) po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez dyrektora CMKP.

Podmiot zamierzający prowadzić szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP wniosek o udzielenie akredytacji. Wniosek o udzielenie akredytacji składa się najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia przez jednostkę szkolącą prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

Szczegółowe informacje wraz z wykazem dokumentów zawierają przepisy art. 36 wskazanej wyżej ustawy.

Wzór wniosku o udzielenie akredytacji dostępny jest na stronie internetowej CMKP:

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-specjalizacyjne-fizjoterapeutow/wniosek-akredytacyjny/.

 

 

Podziel / Share
Ewa Krycka, 17.02.2017, Ilość wejść: 525, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry