Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje fizjoterapeutów

17.02.2017

Zasady uzyskiwania akredytacji przez podmioty zamierzające prowadzić szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów

podstawa prawna: art. 36 i 144 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994)

Jednostki szkolące, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadały uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w ochronie zdrowia w dziedzinie fizjoterapii, mogą prowadzić specjalizację dla osób, które rozpoczęły specjalizację przed dniem wejścia w życie ustawy.

Wykaz jednostek prowadzących specjalizacje w ochronie zdrowia w dziedzinie fizjoterapii prowadzony na podstawie dotychczasowych przepisów jest prowadzony do dnia zakończenia szkoleń specjalizacyjnych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów, rozpoczynane po wejściu w życie ustawy, może być prowadzone przez podmioty (jednostki szkolące) po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez dyrektora CMKP.

Podmiot zamierzający prowadzić szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP wniosek o udzielenie akredytacji. Wniosek o udzielenie akredytacji składa się najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia przez jednostkę szkolącą prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

Szczegółowe informacje wraz z wykazem dokumentów zawierają przepisy art. 36 wskazanej wyżej ustawy.

Wzór wniosku o udzielenie akredytacji dostępny jest na stronie internetowej CMKP:

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-specjalizacyjne-fizjoterapeutow/wniosek-akredytacyjny/.

 

 

Podziel / Share
17.02.2017, Ilość wejść: 1345, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry