Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje fizjoterapeutów

16.01.2019

Ogłoszenia i wyniki postępowań kwalifikacyjnych

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii

przeprowadzonego w terminie 16 grudnia 2018 r. – 15 stycznia 2019 r.

 

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

Zgodnie z przepisami art. 41 ust. 5 – 9 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 505) fizjoterapeuta może zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej tego organu listy fizjoterapeutów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia specjalizacyjnego. Wnioskodawca, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. O rozstrzygnięciu sprawy wojewoda zawiadamia wnioskodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

 

Podziel / Share
16.01.2019, Ilość wejść: 4220, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry