Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje fizjoterapeutów

17.02.2017

Ogłoszenia dotyczące postępowań kwalifikacyjnych

podstawa prawna: art. 36 ust. 6 i art. 39 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994)

Informacje ogólne

Podmiot zamierzający prowadzić szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP wniosek o udzielenie akredytacji. Wniosek o udzielenie akredytacji składa się najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia przez jednostkę szkolącą prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

Szczegółowe informacje wraz z wykazem dokumentów zawierają przepisy art. 36 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Wzór wniosku o udzielenie akredytacji dostępny jest na stronie internetowej CMKP:

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-specjalizacyjne-fizjoterapeutow/wniosek-akredytacyjny/

Jednostki szkolące przekazują do wojewody informacje o kosztach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, co najmniej na 2 miesiące przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego.

Wojewoda określa i ogłasza na swojej stronie internetowej listę wolnych miejsc szkoleniowych w dziedzinie fizjoterapii, co najmniej na miesiąc przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się dwa razy w roku w terminie:

 od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia,

 od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.

OGŁOSZENIA
 

 Postępowanie kwalifikacyjne 16 grudnia 2017 r.  - 15 stycznia 2018 r.

Żaden z podmiotów nie uzyskał akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii.

Na obszarze województwa mazowieckiego nie ma aktualnie jednostek szkolących, które mogłyby prowadzić szkolenie specjalizacyjne.

 

 Postępowanie kwalifikacyjne 1 czerwca 2017 r. - 30 czerwca 2017 r.

Żaden z podmiotów nie wystąpił dotychczas do CMKP z wnioskiem o udzielenie akredytacji.

Na obszarze województwa mazowieckiego nie ma aktualnie jednostek szkolących, które planowałyby rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w ciągu najbliższych 4 miesięcy.

 

 

Podziel / Share
Anna Tokarska, 17.02.2017, Ilość wejść: 410, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry