Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje fizjoterapeutów

17.02.2017

Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie fizjoterapii

podstawa prawna: art. 58 i 60 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994)

Potwierdzeniem złożenia PESFZ jest dyplom wydany przez dyrektora CEM.

Dyrektor CEM wydaje dyplom w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej.

Na wniosek fizjoterapeuty, który złożył PESFZ, dyrektor CEM wydaje, odpłatnie, duplikat albo odpis dyplomu albo dokonuje korekty dyplomu PESFZ. Opłata wynosi 50 zł. Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy korekta wynika z błędu CEM.

Wzór dyplomu specjalisty zostanie określony w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Podziel / Share
17.02.2017, Ilość wejść: 815, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry