Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

 Wydział zdrowia
Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych
00 – 950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 
POK. 268, tel. 22 695 64 77

 

Zasady rozpoczynania szkolenia specjalizacyjnego, jego odbywania oraz przystępowania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego regulują przepisy:

Programy specjalizacji są dostępne na stronie www.cmkp.edu.pl.

 

UWAGA!

Z art. 56 ust. 2 wyżej wskazanej ustawy wynika, że względem  magistrów, którzy rozpoczęli specjalizację przed wejściem w życie ustawy
zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173 poz. 1419 z późn. zm.).

 

Dziedziny specjalizacji

Jednostki szkolące z terenu województwa mazowieckiego są uprawnione do prowadzenia specjalizacji
w następujących dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia:

  1. epidemiologia,
  2. fizyka medyczna,
  3. inżynieria medyczna,
  4. mikrobiologia,
  5. psychologia kliniczna,
  6. zdrowie publiczne,
  7. zdrowie środowiskowe.

 

 

 

Podziel / Share
Ewa Krycka, 27.06.2017, Ilość wejść: 6452, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry