Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

25.04.2019

Komunikaty i wyniki postępowań kwalifikacyjnych do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

 

W najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – prowadzonym przez wojewodę mazowieckiego  w terminie od 1 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. wolne miejsca szkoleniowe zostaną uruchomione w dziedzinie inżynierii medycznej i psychologii klinicznej.

 

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach szkolących prowadzących specjalizację na obszarze województwa mazowieckiego w wyżej wskazanych dziedzinach kształtuje się następująco:

 

INŻYNIERIA MEDYCZNA

l.p.

Nazwa jednostki szkolącej

Adres

Liczba miejsc akredytowanych

Liczba miejsc uruchamianych na najbliższe postępowanie

1.

Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut metrologii i Inżynierii Biomedycznej

ul. Św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa

10

9

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

l.p.

Nazwa jednostki szkolącej

Adres

Liczba miejsc akredytowanych

Liczba miejsc uruchamianych na najbliższe postępowanie

1.

Instytut Psychiatrii i Neurologii

02-952 Warszawa
ul. Sobieskiego 9

95

38

 

 

Jednostki szkolące uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego na terenie województwa mazowieckiego w dziedzinie:

- epidemiologii,

- fizyki medycznej,

- mikrobiologii,

- psychoseksuologii,

- zdrowia publicznego,

- zdrowia środowiskowego

nie uruchomiły wolnych miejsc szkoleniowych na najbliższe postępowanie kwalifikacyjne – prowadzone przez wojewodę w terminie od 1 do 30 czerwca 2019 r.

 

Uwaga!

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest przy pomocy Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych https://smk.ezdrowie.gov.pl/.

Aby możliwe było wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym do rozpoczęcia specjalizacji, niezbędne jest utworzenie konta w wyżej wskazanym systemie. Kolejnym krokiem  jest potwierdzenie uprawnień i tożsamości poprzez złożenie „wniosku o modyfikację uprawnień”. Wniosek ten wypełnia się elektronicznie w systemie, przy czym także należy złożyć go w formie papierowej w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B, II piętro, pok. 268) przedstawiając dokument tożsamości oraz dyplom ukończenia studiów. Dopiero po potwierdzeniu uprawnień i tożsamości możliwe jest dokonywanie dalszych czynności w Systemie Monitorowania Kształcenia - w tym złożenie wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego.

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji złożyć należy w terminie od 30.04.2019 r. do 31.05.2019 r. za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia na postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przez wojewodę w terminie od 1.06.2019 r. do 30.06.2019 r.

 

 

Podziel / Share
25.04.2019, Ilość wejść: 4130, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry